Category «Kiến thức»

LẬP HÓA ĐƠN VÀ HẠCH TOÁN HÀNG KHUYẾN MẠI

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC có các hình thức khuyến mại sau: Tặng hàng hóa dịch vụ cho khách không kèm điều kiện mua hàng Tại điểm g khoản 3 Điều 91 Thông tư 200/2014/TT-BTC  quy định như sau: “+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, …