HÀNG ĐÃ MUA TRẢ LẠI NGƯỜI BÁN NHƯ THẾ NÀO?

Em chào cô Hồng Trang & các thầy cô trong Trung tâm kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE, hiện tại đang đến kỳ báo cáo thuế quý 2/17, em chưa có kinh nghiệm trong việc lập tờ khai thuế, em đang có chút chưa hiểu muốn hỏi cô ạ, mong cô trả lời giúp em nhé: Cty em kê khai thuế theo Quý.
1. Công ty em có 1 HĐ nhập máy tính của Cty TT ngày 26/4/17 bao gồm 3 mã hàng A,B,C trong đó mã hàng A nhập với giá trị 9,700,000 ( VAT 970,000 ). Tổng giá trị HĐ là 15,450,000 ( chưa gồm VAT )
Đến ngày 28/04 Cty em xuất HĐ cho cty TT trả lại mặt hàng A với số tiền và số thuế như đầu vào ( 9,700,000 chưa có VAT )
Sau đó Cty TT xuất lại HĐ máy tính khác ( HĐ để ngày 26/04 ) cho bên em số tiền 9,720,000 ( VAT 972,000 ) và thêm 1 mặt hàng D nữa. Tổng giá trị HĐ 10,420,000 ( chưa gồm VAT )
Vậy cô cho em hỏi các HĐ này kê khai như thế nào trên tờ khai ạ?
2.Trong trường hợp bên em xuất trả lại và bên kia ko xuất lại nữa thì kê khai như thế nào ạ?
Em cảm ơn cô ạ!

Tham  khảo: Kế toán tổng hợp

EDUBELIFE Trả lời

Tình huống em đang gặp phải là “Hàng đã mua trả lại người bán”, đây là một trong những bài tập tình huống của Chương trình kế toán thuế Tax accounting của chúng ta

  1. Trường hợp hàng mua xuất trả người bán (28/04 Cty em xuất HĐ cho cty TT trả lại mặt hàng A với số tiền và số thuếnhư đầu vào = 9,700,000 chưa có VAT)

Hạch toán: Nợ TK 331/ Có TK 156, Có TK 133

Chứng từ: Biên bản làm việc về việc trả lại hàng, Hoa đơn GTGT của người mua xuất trả lại hàng cho người bán, Phiếu kế toán, Phiếu xuất kho

Kê khai thuế: Do việc trả lại hàng mua cho người bán phát sinh ngay trong kỳ tính thuế, vậy em có thể kê khai hóa đơn xuất trả lại trên vào Bảng kế mua vào, bằng cách ghi giảm (ghi âm) giá trị mua vào và thuế GTGT vào trong Bảng kê. Việc này sẽ làm giảm tổng số Giá trị và thuế GTGT đầu vào ngay trong kỳ kê khai, tương ứng với giá trị đã xuất trả lại người bán.

  1. Kê khai như thế nào đối với trường hợp sau khi trả lại hàng đã mua cho người bán, người bán lập hóa đơn mới và xuất bán hàng mới thay thế (Sau đó Cty TT xuất lại HĐ máy tính khác ( HĐ để ngày 26/04 ) cho bên em số tiền 9,720,000 ( VAT 972,000 ) và thêm 1 mặt hàng D nữa. Tổng giá trị HĐ 10,420,000 ( chưa gồm VAT )

Đối với hàng xuất thay thế thế này, em hạch toán, kê khai như trường hợp mua vào bình thường em nhé

  1. Trong trường hợp bên em xuất trả lại và bên kia ko xuất lại nữa thì kê khai như thế nào ạ?

Việc hạch toán kê khai hàng mua trả lại người bán và hàng được người bán xuất thay thế hàng bị trả lại hoàn toàn độc lập nhau. Vậy bản chất, tình huống này chính là tình huống 1, chúng ta đã phân tích ở trên, em nhé!

Xem thêm: Kế toán thực hành

Em có thể nghiên cứu thêm Thông tư 200/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn hạch toán Tài khoản 156; Điểm 2.4 Phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về lập hóa đơn GTGT và thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế GTGT em nhé!

Chúc em một tuần làm việc thành công, hiệu quả!